Terugkoppeling ALV 6 juni jl.

dinsdag 25 juni 2019

Update fase 1.1

Ongeveer 75% van de kavels op fase 1.1 is uitgegeven. Dit voorjaar is een kavel geleverd voor o.a. de vestiging van zowel De Voedselbank als een commerciële partij. Op dit moment lopen er 3 potentiele leads die richting een reserveringsovereenkomst gaan. De interesse vanuit de markt voor kavels is volgens de gemeente Haarlemmermeer goed. De kavel naast het kinderdagverblijf is ook beschikbaar gesteld voor andere bedrijven dan horecabedrijven.

Update fase 1.2

Het bedrijf Somfy zal zich als eerste gaan vestigen op fase 1.2. De bouw is bijna afgerond en deze zomer zal Somfy gaan verhuizen naar de nieuwe locatie. Verder worden er gesprekken gevoerd met diverse geïnteresseerde partijen over de aankoop van bedrijfskavels. SADC is gestart met het aanleggen van de infrastructuur welke in meerdere fases zal worden opgeleverd. De Parkmanagementvereniging sluit hierop aan met het ontwerp voor de bewegwijzering en de (camera)beveiliging.

Update woningbouw Rooseveltpark

In maart van dit jaar heeft het college van B&W een intentieovereenkomst gesloten met beide ontwikkelaars Starthuizen B.V. en Exploitatiemaatschappij De Nieuwe President B.V.
In deze overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over het onderzoek naar de ruimtelijke, programmatische en financiële haalbaarheid van een integrale woningbouwontwikkeling op deze locatie. In het najaar is het streven om dit onderzoek uitgevoerd te hebben en wordt geconcludeerd of het woningbouwproject wel of niet haalbaar is.

Update Parkmanagement

Eerder dit jaar heeft de vereniging het KVO-certificaat ontvangen. We zijn trots op de goede samenwerking met politie, brandweer en gemeente omtrent de veiligheid op het bedrijvenpark. Wederom hebben er geen noemenswaardige incidenten plaatsgevonden.
De vereniging heeft samen met Groot Schiphol Bereikbaar (GSB) de handen ineengeslagen om een collectieve shuttle-service van station Hoofddorp naar bedrijvenpark De President te organiseren. Tot slot is de jaarrekening besproken en is er decharge verleend aan het bestuur voor het boekjaar 2018.

« Terug

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over De President

Bedrijvenpark De President is gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, ten zuiden van Hoofddorp. In 2008 is de Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark De President opgericht met een vertegenwoordiging vanuit de gevestigde bedrijven.

De President

Een stijlvol bedrijvenpark