Verduurzaming Bedrijvenpark De President 2020-2021

Onlangs hebben 27 bedrijven van De President deelgenomen aan de energiescan van de parkmanagementvereniging.

Dat is een goed resultaat en daar is het bestuur blij mee. Op deze manier zijn de bedrijven niet alleen bezig met de verduurzaming en verbetering van hun eigen pand, maar ook met een kwaliteitsverbetering van bedrijvenpark De President.

Een korte weergave van het proces. 

1.     Bedrijven zijn benaderd voor deelname aan de scan door de parkmanager.

2.     Het bureau WM3 heeft de scan uitgevoerd en een rapportage per bedrijf opgesteld.

3.     De rapportage wordt besproken met het bedrijf. Mogelijke besparingen en oplossingen die uit deze rapportages blijken, zijn altijd onder voorbehoud van technisch haalbare mogelijkheden zoals de constructie van het dak. 

4.     Voor bedrijven die in aanmerking komen voor een SDE+ subsidie is een aanvraag ingediend. De SDE+ subsidie kan investeren in zonnepanelen aantrekkelijker maken.

5.     Het bestuur besluit op basis van de scanresultaten welke vervolgstappen worden genomen. Mogelijke vervolgstappen zijn het technisch laten onderzoeken van de daken, collectieve inkoop van duurzaamheidsoplossingen als zonnepanelen en ledverlichting en het maken van een budgetraming van de maatregelen op collectief niveau. 

 

Als hier vragen over zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met de parkmanagers Rob ten Bok of Kees Goedknegt. We houden u op de hoogte over het vervolg via onze nieuwsbrief (President Journaal) en deze pagina.

Dit project is mede totstandgekomen dankzij een subsidie van de Provincie Noord-Holland