Reactie gemeente inzake o.a. onze reactie op de Essentiekaart de Parken

dinsdag 25 april 2017

De Nota van Beantwoording vindt u samen met het Raadsvoorstel
Essentiekaart de Parken
op onze website. De aangepaste rapportage
'De Parken, Essentiekaart Hoofddorp Zuidoost' kunt u hier bekijken.

Hoe nu verder?
Het voorstel 'Essentiekaart de Parken' is aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, dan wordt de planontwikkeling voor woningbouw in Hoofddorp Zuidoost verder opgepakt. Voor de gebieden Lincolnpark, Rooseveltpark (gelegen op of naast De President) wordt een aantal zaken na besluitvorming nog verder uitgewerkt. De hoofduitgangspunten worden onder meer verder uitgewerkt in stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen. Bij de uitwerking van projecten als Lincolnpark, Rooseveltpark en Victoriapark zal een klankbordgroep worden opgericht voor nadere raadpleging.

(Zie hier de reactie van de gemeente.)

 

« Terug

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over De President

Bedrijvenpark De President is gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, ten zuiden van Hoofddorp. In 2008 is de Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark De President opgericht met een vertegenwoordiging vanuit de gevestigde bedrijven.

De President

Een stijlvol bedrijvenpark