Gebiedsontwikkeling Lincolpark Tweede Fase

dinsdag 21 juli 2020

De gemeente Haarlemmermeer ontwikkelt samen met marktpartijen en toekomstige bewoners de wijk Lincolnpark Tweede Fase. De nieuwe wijk ligt tussen de Hoofdvaart, het bedrijventerrein De President en de Bennebroekerweg. Eind augustus stelt de gemeenteraad van Haarlemmermeer de kaders vast voor deze gebiedsontwikkeling. Omdat u in de buurt van de nieuwe wijk woont of een bedrijf hebt, willen we u over de plannen informeren.

Het plan in grote lijnen

In het gebied worden ten minste 800 woningen gebouwd, twee supermarkten en winkels (voor de dagelijkse boodschappen). Ook komen er twee scholen voor voortgezet onderwijs (De Linie en het Hoofdvaartcollege), een sporthal en mogelijk een ontmoetingscentrum. Omdat er veel vraag is naar woningen, gaat de gemeente na of er meer woningen in het gebied kunnen worden gebouwd. De wijk is onderdeel van De Parken in Hoofddorp.

Voorlopige planning/informatie

• Op 20 augustus en 3 september (voorlopige data) wordt het plan Gebiedsontwikkeling Lincolnpark Tweede Fase ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Kijk op de website van de gemeenteraad voor informatie en de wijze waarop u kunt reageren: haarlemmermeergemeente.nl/gemeenteraad.

• Begin 2021 wordt bekend hoeveel woningen er in het gebied kunnen worden gebouwd. Hierover zal de raad in 2021 opnieuw een besluit nemen. Ook dan kunt u op het plan reageren.

• Later in 2021 start de bestemmingsplanprocedure en daarna is de marktuitvraag voor het eerste bouwplan. Dat betekent dat de daadwerkelijke bouw van Lincolnpark Tweede Fase op z'n vroegst medio 2022 start.

Leest u hier de volledige brief van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer.

« Terug

Over De President

Bedrijvenpark De President is gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, ten zuiden van Hoofddorp. In 2008 is de Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark De President opgericht met een vertegenwoordiging vanuit de gevestigde bedrijven.

De President

Een stijlvol bedrijvenpark